skip to Main Content

Webb: https://renaissance.prestigeitaly.com/

Fransk sadelmakeritradition uppfyller teknisk innovation. Renaissance är en modern tolkning som kombinerar den ovärderliga erfarenheten av Prestige Italia med en av de mest kända franska sadelmakarna. En elitprodukt för krävande ryttare kännetecknad av fransk smak i form och material, helt tillverkad i Italien. 

Namnet Renaissance återspeglar en önskan att ge en specifik konnotation för detta projekt, klassiskt i sin metod och innovativ i sin produktion. Klassisk, eftersom den är genomsyrad av tradition och hantverkare av en fransk sadelmästare vilket resulterar i en avancerad produkt. Innovativ, eftersom den drar inspiration från Prestige Italias kompetens och presenterar sig som ett framåtriktat tekniskt tillvägagångssätt.

Back To Top